Pradžia

Įstaigos rekvizitai

VšĮ Varėnos pirminės sveikatos
priežiūros centras
Adresas: M. K.Čiurlionio g. 61 
65219 Varėna
JAK 184639460
Duomenys kaupiami JAR
Tel. (8 310) 51 608 (registratūra)
Faks. (8 310) 53 765
Išankstinės registracijos atšaukimas:
(8 310) 32 060

El. p. sekretore@varenos-poliklinika.lt

LankytojaiPranešimo apie teisinio pobūdžio pažeidimus tvarkos aprašas PDF Spausdinti El. paštas
Trečiadienis, 31 Spalis 2018 10:48

PATVIRTINTA

VšĮ Varėnos PSPC direktoriaus

2018-10-11 įsakymu Nr. V-23

 

 

PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMUS TVARKOS APRAŠAS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkos aprašas (toliauTvarkos aprašas) nustato pranešimo VšĮ Varėnos PSPC darbuotojų (toliau – įstaiga), dirbančių pagal darbo sutartis ir kitų asmenų susidūrusių su korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais tvarką.

2.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Korupcija – bet koks medicinos darbuotojo ar kitos srities darbuotojo elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir įstaigos interesams. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra šios: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jei jos padarytos teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos - piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar išvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų dokumentų apie pajamas ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo ar nuslėpti ir užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

II.ASMENŲ TURINČIŲ INFORMACIJOS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS PRANEŠIMO TVARKA

 

3.  Į įstaigos direktorių ar asmenį atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą gali kreiptis kiekvienas asmuo, turintis informacijos ar pagrįstų įtarimų apie galimą įstaigos darbuotojo ar kito asmens korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą.

4.  Asmeniui, turinčiam informacijos ar pagrįstų įtarimų apie galimą įstaigos darbuotojo ar kito asmens korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą, rekomenduojama pranešti įstaigos direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą turimą informaciją ar pagrįstus įtarimus apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą:

4.1.    raštu ant voko būtina nurodyti, kad laiškas skirtas asmeniškai direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, VšĮ Varėnos PSPC, M.K.Čiurlionio g. 61 LT- 65219 Varėna;

4.2.    faksu Nr. 8 310 53765;

4.3.    telefonu: 8 310 52623;

4.4. elektroniniu paštu, adresais: direktorius@ varenos-poliklinika.lt arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;

4.5.    atvykus į įstaigą adresu: M.K.Čiurlionio 61, Varėna.

5. Asmenims, norintiems pranešti įstaigos direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą informaciją ir pagrįstus įtarimus apie galimą įstaigos darbuotojo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą ir norintiems gauti atsakymą apie tyrimo rezultatus,  rekomenduojama nurodyti:

5.1. vardą, pavardę;

5.2. gyvenamosios vietos adresą;

5.3. įstaigos darbuotojo ar kito asmens, kurio veiksmai skundžiami vardą, pavardę ir pareigas;

5.4. skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, asmens nuomone, reikšmingas aplinkybes.

6.  Asmenys gali atvykti į įstaigą ir pranešti direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą informaciją ir pagrįstus įtarimus apie galimą įstaigos darbuotojo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą darbo dienomis nuo 8.00-12.00 ir nuo13.00-17.00val..

7. Asmens prašymu įstaiga užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

 

III. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SUSIDŪRUS SU KORUPCINĖMIS VEIKOMIS ELGESIO TVARKA

 

8. Įstaigos darbuotojas, turintis informacijos ar pagrįstų įtarimų apie kito įstaigos darbuotojo ar kito asmens korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą, privalo savo įtarimus apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pranešti įstaigos direktoriui.

9. Darbuotojas, turintis informacijos ar pagrįstų įtarimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą, turi:

9.1. savarankiškai nebandyti rinkti įrodymų ar klausinėti informacijos kitų asmenų. Turimus dokumentus ar kitus įrodymus, kurie darbuotojo manymu, yra svarbūs laikyti saugioje vietoje;

9.2. išgirdus ar pamačius tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašyti laiką, datą ir kitas aplinkybes;

9.3. nebandyti savarankiškai atlikti tyrimo;

9.4. neįsitikinus tuo, ką matė ar išgirdo, konfidencialiai kreiptis į asmenį atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą konsultacijos kaip elgtis.

10. Pranešimo, apie korupcinio pobūdžio korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, tvarka nurodyta Tvarkos aprašo II skyriuje.

11. Įstaigos darbuotojo prašymu užtikrinama darbuotojo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR ATSAKOMYBĖ

 

12. Už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą asmenys ir įstaigos darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Įstaigos direktorius priima sprendimą dėl asmenų pateiktos informacijos ar pagrįstų įtarimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tyrimo ir informacijos perdavimo teisėsaugos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta Trečiadienis, 31 Spalis 2018 10:53