Pradžia Informacija pacientams

Įstaigos rekvizitai

VšĮ Varėnos pirminės sveikatos
priežiūros centras
Adresas: M. K.Čiurlionio g. 61 
65219 Varėna
JAK 184639460
Duomenys kaupiami JAR
Tel. (8 310) 51 608 (registratūra)
Faks. (8 310) 53 765
Išankstinės registracijos atšaukimas:
(8 310) 32 060

El. p. sekretore@varenos-poliklinika.lt

LankytojaiInformacija pacientams PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 02 Liepa 2020 08:30

Informacija pacientams

1.     Pirmoji šeimos gydytojo komandos nario konsultacija, kai pacientas kreipiasi dėl ūmaus sveikatos būklės pablogėjimo, kurio priežastis nežinoma (anksčiau nenustatyta), arba dėl reikšmingo anksčiau nustatytos ligos ar sveikatos sutrikimo pablogėjimo, pacientui teikiama tiesioginio kontakto būdu, išskyrus atvejus, kai įtariama užkrečiamoji liga ir (arba) paciento būklė leidžia jam suteikti paslaugas nuotoliniu būdu.

2.     Pacientas pageidaujantis gauti šeimos gydytojo komandos nario konsultaciją tiesioginio kontakto būdu ar nuotoliniu būdu, privalo iš anksto registruotis registratūroje telefono Nr.8 310 51 608 . Šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas nuotolinę konsultaciją pacientui, priima sprendimą dėl tiesioginės kontaktinės konsultacijos ir pacientui paskiria (užregistruoja) atvykimo į šeimos gydytojo kabinetą laiką.

3.     Pacientų priėmimo į VšĮ Varėnos PSPC principai:

3.1   užtikrinant, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių įstaigos viduje  – užtikrinti, kad prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas;

3.2   pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į įstaigą pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į įstaigą pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo;

3.3   staigos viduje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo);

4.      Pacientai ir jų lankytojai būdami asmens sveikatos priežiūros įstaigoje privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu.

 

Pacientų, siekiančių profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, dėmesiui

Atsižvelgiant į tai, kad asmens sveikatos profilaktinio tikrinimo paslaugos Lietuvos Respublikoje nebuvo teikiamos paskelbto karantino metu (nuo 2020-03-14 iki 2020-06-16) susidarė pacientų, siekiančių atlikti profilaktinius sveikatos tikrinimus, eilės. Dėl to pacientui suteikti asmens sveikatos profilaktinio tikrinimo paslaugą tą pačią dieną kai jis kreipiasi į VšĮ Varėnos PSPC nėra galimybės. Prieš atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus pacientas turi užsiregistruoti registratūroje, jam paskiriamas atvykimo į VšĮ Varėnos PSPC laikas.

PRAŠOME pacientus, dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų, registruotis iš anksto (bent prieš 14 darbo dienų iki medicininės pažymos galiojimo termino pabaigos) registratūroje telefonu Nr.8 310 51 608. (mažesniu registratūros darbo krūvio metu t.y. nuo 12.00 val.). VšĮ Varėnos PSPC apgailestauja dėl patiriamų nepatogumų siekiant gauti profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas