Pradžia PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Įstaigos rekvizitai

VšĮ Varėnos pirminės sveikatos
priežiūros centras
Adresas: M. K.Čiurlionio g. 61 
65219 Varėna
JAK 184639460
Duomenys kaupiami JAR
Tel. (8 310) 51 608 (registratūra)
Faks. (8 310) 53 765
Išankstinės registracijos atšaukimas:
(8 310) 32 060

El. p. sekretore@varenos-poliklinika.lt

LankytojaiPIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Penktadienis, 19 Balandis 2019 10:28

 

Viešinimo logotipas

 

PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-10 - 2020-06-30

Projekto kodas: 08.1.3-CPVA-R-609-11-0012

Bendra projekto vertė: 192 664,18 EURSkiriamas finansavimas: 178 214,37 EUR

Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Varėnos rajono savivaldybėje“, Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0012, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Projekto tikslas – Pagerinti VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinės teritorijos gyventojams.

Projekto aprašymas:

Varėnos rajono savivaldybėje per pastaruosius penkerius metus (2012-2016 m.) tiek vaikų, tiek suaugusiųjų sergamumas augo. Suaugusiųjų sergamumas padidėjo 34,6 proc., vaikų (0-17 m.) – 48,2 proc. VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Varėnos PSPC) rajono gyventojams teikia ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas PSDF lėšomis.

Projektu siekiama padidinti Varėnos PSPC teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Varėnos rajono gyventojams. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas – Varėnos PSPC pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra yra nusidėvėjusi, nepakankamai pritaikyta pacientų poreikiams. Įstaigos teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra nepakankamai kokybiškos dėl pasenusios, dažnai gendančios medicininės įrangos, prastos įstaigos infrastruktūros būklės.

 

Projekto metu numatoma investuoti į Varėnos PSPC poliklinikos ir padalinio – Merkinės ambulatorijos ir Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės patalpų remontą, reikalingos įrangos ir baldų įsigijimą, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimą, tikslinių transporto priemonių įsigijimą šeimos gydytojo ir slaugos paslaugų namuose teikimui, Varėnos PSPC fizinės infrastruktūros pritaikymą, siekiant pagerinti įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.

Projekto uždavinys: Pagerinti VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūrą, įsigyjant įrangą, baldus,  tikslines transporto priemones, pritaikant infrastruktūrą neįgaliesiems, įrengiant priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą ir DOTS kabinetą.

Projekto veikla: Patalpų remontas ir įrangos, reikalingos kraujotakos sistemos ir onkologinių ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai bei pacientų slaugai, įsigijimas.

Projekto nauda. Įgyvendinus numatytas investicijas, Varėnos PSPC būtų modernizuota pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūra, pagerėtų vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, pagerėtų slaugos paslaugų prieinamumas, būtų įrengti DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetai.

Laukiamas projekto rezultatas - modernizuota Varėnos PSPC poliklinikos ir padalinio - Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės - pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūra.